KOLONiN.SITE

NÄRINGSLIV OCH
AKADEMI I SAMVERKAN

Illustration Linda Tessier

Med KOLONiN tillhandahåller AAKERMOUNT en plattform där affärsdrivande verksamheter genom undersökande metoder, hypoteser och prototyper kan skapa sig en bild av framtiden, testa och utforma affärsmodeller Tillsammans med universitetsstuderande, lektorer, forskare, experter och relevanta målgrupper levandegörs möjligheterna i ett samhälle där klimatomställning, resursbrist och tekniska innovationer styr och driver utvecklingen.

Illustration Linda Tessier

KOLONiN har som mål att öka företags och organisationers kunskap och beredskap om vilka förutsättningar som kommer gälla för framtida produktion, konsumtion, arbets- och vardagsliv.

Plattformen erbjuder akademi och näringsliv att i en samordnad och strukturerad miljö utveckla och utvärdera nya affärskoncept eller affärsmodeller. Vidare identifiera vilka utmaningar, möjligheter och fördelar som närvaron i ett digitaliserat och virtuellt landskap kan resultera i.

Modell AAKERMOUNT

Illustration Linda Tessier

KOLONiN är en spegling av vårt samhälle i miniatyr och ger deltagande aktörer möjlighet att bla avgränsa och utvärdera sina egna roller och förutsättningar i förhållande till marknaden och till andra aktörer. 

AVISERADE SAMVERKANSPROJEKT

VIRTUELL UTBILDNING

Virtuella kurser och utbildningar innebär att kunna vara på plats i sammanhang där det är möjligt att förstärka kunskapsinhämtningen genom träning hands-on i verklighetsnära miljöer. Oavsett om det gäller språkkurser, träning inför månlandningen eller handhavandet av en kirurgi-robot.

GRÄNSLÖSA UPPLEVELSER

Arenor för sport, event och kultur baserar verksamhet och existens på tillströmningen av betalande besökare. Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med klimatomställningen, skapar dock nya upplevelsebehov och nya konsumtionsmönster vilka kan antingen minska eller öka publiktillströmningen.

MÖTEN PÅ DISTANS

Virtuella möten på distans – med eller utan avatarer – är en ny verklighet som vi har att förhålla oss till. I det virtuellt mötet träffas vi nämligen för att göra det mesta av det vi brukar göra ”live”. Plus uppleva sådant vi annars bara kan fantisera om…

DIGITAL TVILLING

Oaktat ett byggprojektets omfattning eller dess slutliga användning kan en digital tvilling verkliggöra funktioner, lösningar, estetik, inredning och flöden. Ett sällan förekommande test- och forskningsområde är att nyttja en digital tvilling för att säkerställa en fastighets kommersiella mål och krav. Det vill säga sådana som kan kopplas till rekryteringen av hyresgäster eller köpare, och/eller följer med fastighetens möjligheter att attrahera ex besökare.

Första kvartalet 2023

AVSLUTADE SAMVERKANSPROJEKT

Virtual Reality i personalrekryteringens tjänst

Digitalt innovationstorg redskap i förändringsarbetet

Digital plattform ger
nya och större publikintäkter

Visualisering effektivisera lokal- och bostadsuthyrning

Projekt som kan komma ifråga för samverkan med student eller studentgrupp, skall vara formulerat som en fråga eller en utmaning som näringslivsparten står inför. Det är således ej möjligt att definiera ett önskat slutmål eller resultat viket vore fallet om projektet upphandlats som tex en konsulttjänst. 

Vidare gäller att samverkansprojekt bedrivs inom ramen för en kurs eller  ett examensarbete, och därför utformas i enlighet med uppsatt kurskrav.  Inför varje projekt utformas ett s.k Projektdirektiv.

Vill du följa eller initiera ett samverkansprojekt?

Steget från insikten om att det finns behov av att utveckla sin verksamhet till att faktiskt göra det, behöver inte vara vare sig långt eller besvärligt. Däremot angeläget! För när grön omställning och exponentiell teknikutveckling förändrar konkurrensvillkoren på alla verksamhetsområden, blir innovation och nytänkande villkor för överlevnad.

Befinner du dig i ett läge där framtiden ter sig utmanande och därför vill följa eller delta i aktivt i något studentprojekt? Eller, vill du initiera ett projekt du menar har rätt förutsättningar för att kunna ligga till grund för ett master- eller kandidat-arbete? Fyll i intresseanmälan så hör vi av oss.

Ja, jag är intresserad av att...